top of page

REGNSKAP
OG BOKFØRING

Du kan sette bort hele eller deler av dit regnskap til en regnskapsfører. Våre erfarne og dedikerte regnskapsførere i Numeri er klare til å påta seg ansvaret og hjelpe deg med oppgaver innen økonomi, regnskap, IT-systemer og lønn.

Alle bedrifter er forskjellige. Vi skreddersyr en løsning til ditt behov. Vi kan bistå med regnskapstjenester som årsregnskap, ligningspapirer, budsjettering, rådgivning, timeregistrering, prosjektstyring, konsernstruktur, integrering av systemer og mye mer. Spør oss hvordan vi kan bistå med å utvikle, implementere og kvalitetssikre gode interne rutiner for deg og din bedrift.

Bokføring og avstemming

Vi tar oss av den løpende bokføringen, slik at regnskap blir riktig, ajourført og levert til rett tid. Vi tilpasser ønsket rutine for arbeidsflyt. 

Fakturering, purring og inkasso

Du kan velge å fakturere selv, eller så kan vi fakturere for deg.  Vi kan bistå deg med oppfølging og innkreving av ubetalte fakturaer. Vi kan også hjelpe deg med produkt og varekatalog, samt knytte disse til riktig konto i regnskapet.

MVA-meldinger

Vi avstemmer og sender inn terminvise og årlige MVA- oppgaver. Vi bistår også dersom du har forholdsmessig MVA. 

IT-Systemer

Vi hjelper deg med valg av og optimalisering av regnskapssystem, samt koble regnskapssystemer med andre aktuelle fagsystemer. Dette bidrar til å optimalisere den daglige driften av ditt selskap. Det kan f.eks være valg og oppsett av nettbutikk som WooCommerce, Shopify eller andre eksterne fagsystemer.

Lønn og terminoppgaver

Har du ansatte og trenger bistand med lønn og HR? Vi kan kjøre lønn for både fastlønnede og timeansatte. Vi bistår også med HR- funksjoner som arbeidskontrakter, ferie-og fraværsoppfølging, dialog med NAV, permitteringer, mm.

Rapportering

Trenger du bistand med rapportering ovenfor styre, bank eller for interne behov. Vi skreddersyr rapporter etter ditt behov. Du kan også enkelt hente ut standard regnskapsrapporter direkte fra regnskapssystemet. Dette gir deg full kontroll på regnskapet til enhver tid.

La oss jobbe sammen!

Numeri 

- Sammen når vi nye høyder

bottom of page