top of page

Arbeidsgivers adgang til midlertidig ansettelse begrenses

Innenfor arbeidsrettsområdet endres følgende den 1. juli 2022:

Arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse endres

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd f oppheves. Formålet med lovendringen er å styrke arbeidstakernes rett til fast ansettelse. Etter 1. juli 2022 vil adgangen til å ansette midlertidig i all hovedsak være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for arbeidskraft. Situasjonene som åpner for midlertidig ansettelse, er opplistet i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) a-e. I tilfeller der loven ikke åpner for midlertidig ansettelse, må arbeidsgiver ansette arbeidstakeren fast eller ikke ansette vedkommende i det hele tatt.


Les mer om temaet her: https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/arbeidsforhold/arbeidsgivers-adgang-til-midlertidig-ansettelse-begrenses0 comments

Comentários


bottom of page