top of page

Arbeidsmiljøloven endres - Styrking av retten til heltidsansettelse

Fra og med neste år, 01.01.2023, endres arbeidsmiljøloven.


Den endres med at som hovedregel skal arbeidstakere ansettes på heltid, fremfor deltid.

Det er alt for mange som blir ansatt i deltidsstillinger i dag, og da spesielt kvinner. Så målet med endringen er å unngå unødvendig deltidsansettelser og at flere skal få faste og hele stillinger i norsk arbeidsliv.Noen ganger er det ikke mer behov enn å ansette noen i en deltidsstilling. Hvis dette er tilfelle, må det være god dokumentasjon for tilsettinga og det må drøftes med tillitsvalgte.


Det innføres to lovendringer fra og med 01.01.2023: Fortrinnsretten til utvidet stilling skal også gjelde før ny innleie i virksomheten, i tillegg til at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter og liknende.

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page