top of page

Nå får alle pensjon fra første krone. Hva betyr egentlig det?


Det er ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som nå endres. Fra 1. januar 2022 betyr det følgende:


• Kravet om pensjon fra første krone og første dag i private tjenestepensjonsordninger trer i kraft.


• Alle over 13 år får opptjening fra første krone de tjener.


• 160.000 yngre arbeidstakere, og folk i stillinger under 20 prosent, får nå for første gang tjenestepensjon.


• I sum betyr det at én million nordmenn, først og fremst kvinner og deltidsansatte i varehandel, privat tjenesteyting, hotell og restaurant, vil motta samme pensjonsopptjening som resten av arbeidslivet.


• Det er fastsatt overgangsordninger som gir bedriftene tid fram til 30. juni med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.
Ordningen med obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor var fram til 1. januar i år slik:


• Man hadde bare rett til pensjon for den delen av lønna som oversteg folketrygdens grunnbeløp (1 G) på 106.399 kroner. Dermed ble lavtlønte de store taperne med det forrige systemet.


• Jobbet man under 20 prosent, fikk man heller ikke rett til slik tjenestepensjon.


• Med 300.000 kroner i inntekt, fikk man bare pensjon for to tredeler av lønna.


• Med 600.000 kroner i inntekt, ble det opptjening på fem av seks kroner.

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page