top of page

Regjeringen har lagt frem forslag til pakke med strømstøtte for næringslivet

Krigen i Europa bidrar til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge. Selv om det går svært godt i norsk økonomi, forteller flere bedrifter at de sliter med strømregningen. Derfor legger regjeringen fram en pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode.

Regjeringen har hatt tett dialog med partene i arbeidslivet om de nye tiltakene, og dette er forslagene de har kommet med:


Forbedre tilgangen på fastprisavtaler

 • Dette gjøres gjennom endringer i skattereglene for strømleverandørene fra nyttår.

Energitilskuddsordning

 • Det etableres en ny søknadsbasert rammestyrt ordning administrert av Enova for spesielt utsatte bedrifter.

 • Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden.

 • Det er en forutsetning at bedriftene kartlegger strømforbruket slik at de kan spare strøm.

 • Tilskudd beregnes utfra en modell med to støttetrinn. Støttetrinn II forutsetter at det også søkes tilskudd til å gjennomføre energitiltak.

 • Strømkomponenten av ordningen vil beregnes basert på kostnader for 1. oktober til og med 31. desember 2022, og ordningen vil åpne for søknader i løpet av november.

 • Bedrifter som får tilskudd under ordningen kan ikke betale utbytte i 2023.

Lånegarantiordning for å sikre likviditet

 • Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene.

 • Ordningen vil forvaltes av Eksfin.

 • Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår 2022.

 • Ordningen er foreslått å ha en varighet til våren 2023.


Les mer om saken her.

0 comments

Comments


bottom of page