top of page

LØNN OG HR

Vi i Numeri har lang erfaring med lønnskjøring og HR- relaterte oppgaver, og kan effektivt ta over hele eller deler av din lønnsfunksjon - alt etter ditt ønske og behov.

Så lenge vi mottar lønnsgrunnlaget, tar vi oss av det praktiske rundt selve lønnskjøringen. 

Lønn og HR har etter hvert blitt et veldig komplekst fagområde, derfor kan det være lurt å henvende seg til oss i Numeri for bistand. Våre lønnsmedarbeidere er stadig oppdatert på det faglige innenfor lønnsområdet, og kan hjelpe deg etter dine behov. 

Med regnskapssystemet PowerOffice GO kan ansatte enkelt registrere timer og utlegg rett fra mobilen, samt påføre riktig prosjekt, dersom det er prosjektregnskap. Les mer om mulighetene med PowerOffice sin mobilapp her. 

TIMEREGISTRERING

Med lønnskjøring via PowerOffice GO får du en egen mobilapp hvor ansatte kan registrerer timer, som danner grunnlag for lønnskjøring. I timeregistreringen kan man også påføre prosjekt, hvis bedriften har prosjektregnskap. Dette er en sømløs funksjon som gjør prosessen mellom regnskap og lønn mer effektiv.

REISEREGNING OG UTLEGG

Har du ansatte, eller er du selv mye på reise i jobbsammenheng, og skal krever refusjon for kostnader knyttet til dette? Med PowerOffice sin praktiske mobilapp kan du enkelt laste opp vedlegg eller bilder fra arkiv, eller ta bilde direkte av kvitteringer. Enklere får du det ikke. 

LØNNSKJØRING

Vi bistår deg med lønnskjøring for både timelønnede og fastlønnede, innlevering av A-meldinger, terminoppgaver for forskuddstrekk og AGA (arbeidsgiveravgift). 

HR-FUNKSJONER

Vi i Numeri kan også tilby en rekke tjenester utover vanlig lønnskjøring. Med vår kompetanse innen lønn og HR område kan vi bistå med andre HR tjenester som f.eks fraværsoppfølging, permitteringer, arbeidskontrakter, eller svare på andre spørsmål du måtte ha i forbindelse med et arbeidsforhold. 

Et utvalg av våre lønnstjenester:

 • Lønnskjøring og lønnsutbetaling

 • Elektroniske lønnsslipper og sammenstillingsoppgaver

 • Terminoppgaver AGA (arbeidsgiveravgift) og forskuddstrekk

 • Reiseregninger og utlegg i egen app

 • A-melding 

 • Rapporter og statistikker

 • OTP / pensjonsordninger

 • Innhente skattekort

 • Timeregistrering for ansatte

 

Bistand til HR-administrasjon:

 • Myndighetsrapportering 

 • Oppfølging med offentlige instanser som f.eks NAV

 • Fraværsoppfølging av ansatte

 • Permitteringer

 • Arbeidskontrakter, personalhåndbøker og arbeidsreglement

 • Spørsmål knyttet til Tariff, turnus og skiftordninger

Regnskapsfører numeri as
bottom of page