top of page

Stifte selskap 

Har du en drøm om å stifte ditt eget selskap, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Begynn med oss, vi hjelper deg. Vi kan biså med vedtekter,  stiftelsesdokumenter, aksjeinnskudd mm. 

Regnskapsføring

Vi kan hjelpe deg med bl.a løpende regnskapsføring/ bokføring, innsending av mva-oppgaver, betalingsformidling, bankintegrasjoner, timeregistrering, prosjektstyring, rapportering, budsjettering, samt  lovpålagte avstemminger,

Fakturering, purring, inkasso

Trenger du bistand med fakturering eller sette opp produkt-og prislister?    Vi hjelper deg gjerne med å klargjøre systemet til fakturering slik at du kan fakturere dine kunder, eller vi kan bistå med hele faktureringsprossessen. Vi kan også bistå med purre-og inkassorutiner.

Lønn og HR

Har du ansatte og trenger bistand med lønnskjøringer eller har spørsmål rundt lønnsregelverket? Vi kan hjelpe det meg dette. I tillegg til fraværshåndtering, regelverk rundt sykepenger, oppsigelse og permitteringer. 

Årsregnskap

Vi hjelper deg med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Vi er oppdaterte på lovverk , og sørger for at næringsoppgave og skattemeldinger fylles ut riktig. Vi er også behjelpelig med utbytteberegning og skatteberegning

Rådgivning

Med vårt engasjement i ditt regnskap, vil vi kunne få god kjennskap til ditt selskap. Gjennom tett oppfølging og samarbeid kan vi bistå med ulike råd og innspill underveis. 

Våre mest populære regnskapstjenester for små og mellomstore bedrifter

 • Fakturering

 • Bokføring

 • Lønn

 • MVA-melding

 • Regnskapssystem

 • Årsoppgjør

 • Budsjettering

 • Rapportering

 • Næringsoppgave

 • Regnskapsføring

 • A-melding

 • Avskrivning

 • Arbeidsgiveravgift

 • Fakturering

 • Purring og inkasso

 • Feriepenger

 • Firmabil

 • Prosjektregnskap

 • Kjøregodtgjørelse

 • Timeregistrering

bottom of page