top of page

Vi i Numeri AS setter pris på at du besøker våre nettsider. Din tillit er viktig for oss, og vi derfor opptatt av å ivareta ditt personvern i samsvar med (General Data Protection Regulation, GDPR) .

Numeri sin behandling av personopplysninger

Personvernlovgivning skal blant annet sikre integritet og konfidensialitet ved behandling av personopplysninger. Numeri forplikter seg til å ivareta personvernet for våre ansatte og alle vi gjør forretninger med når vi behandler slike opplysninger. Vi vil kun benytte personopplysninger til formål som er saklig begrunnet i virksomheten. Som en aktør i regnskapsbransjen er vi pålagt å ha særlig gode rutiner for behandling av personopplysninger, og vi opererer til enhver tid i henhold til bransjenormen fra Regnskap Norge. Eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) behandler personopplysninger på vegne av Numeri på ulike områder. Numeri vil til enhver tid iverksette tiltak i samsvar med gjeldende lovgivning for å beskytte de personopplysningene som behandles av eksterne tjenesteleverandører.

Nettstatistikk

Vi benytter Google Analytics for å bedre forstå hvordan besøkende bruker vårt nettsted. Vi får informasjon om blant annet hvilke sider brukerne går inn på, hva de klikker på, hvor de kommer fra og tekniske opplysninger om enheten de bruker. Vi har selv ikke mulighet for å identifisere individer i dette datagrunnlaget. Vi har kort levetid på informasjonskapslene, og de er avgrenset til det aktuelle webområdet. Google er databehandler av disse opplysningene, som lagres i USA eller Europa og er omfattet av ‘Privacy Shield’-avtalen. Vi har inngått databehandleravtale med Google, og Google avidentifiserer alle IP-adresser før data lagres, ved å maskere siste del av adressen.

Informasjonskapsler

Google Analytics lagrer tre informasjonskapsler (cookies):
_ga – for å identifisere en bruker
_gid – for å skille på brukere
_gat – for å begrense antall meldinger som logges

Levetiden på disse informasjonskapslene er begrenset til 30 dager og de er avgrenset til den stien på nettsidene som driftes av Aider.

 

Hvordan kontakte oss

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@numeri.no

 

Dine rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. Numeri har gitt slik informasjon i denne erklæringen. Alle som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Krav skal besvares kostnadsfritt av Numeri og senest innen 30 dager.

 

Tilsynsmyndighet

Numeri AS holder til i Norge, det er derfor Datatilsynet i Norge som fører tilsyn med Numeri.

Dersom du ikke opplever at vi ivaretar dine rettigheter eller andre forhold kan du henvende deg direkte til Datatilsynet.

Datatilsynet:
W: datatilsynet.no
E: postkasse@datatilsynet.no
T: +47 22 39 69 00
A: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo

   

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Når du benytter deg av våre produkter, produkter vi videreselger samt våre tjenester.

 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.

 • Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker bare disse dataene hvis du har gitt kildene samtykke til at de kan dele personopplysningene dine med andre.

 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og oss. 

 

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Personopplysningene og opplysninger du sender oss er først og fremst lagret for å kunne håndtere kundeforholdet mellom deg og oss. Vi samler inn og bruker disse personopplysningene hovedsakelig i vårt salgs-, markedsførings- og kundeservicearbeid. Vi samler også inn opplysninger om leverandører, partnere, ansatte og personer som søker jobb i et av selskapene våre.

 • I tillegg brukes opplysningene for å kunne levere riktige tjenester til deg som kunde. Slik kommunikasjon vil for eksempel være; nødvendige oppgraderinger og nyttig informasjon angående dine løsninger og våre tjenester. Dette kan være å utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, lisensdetaljer, faktura, påminnelser, viktige meldinger og lignende.

 • Dine personopplysninger gjør oss i stand til å kunne spisse vår kommunikasjon og tjenestetilbud til deg som kunde. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du til enhver tid reservere deg mot dette.

 • Numeri Regnskap AS benytter for øvrig telefon, e-post og SMS i tillegg til andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring og kommunikasjon ovenfor våre kunder. Det er kun ansatte i Numeri Regnskap AS som har tilgang til personopplysningene dine.

 

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke 
Vi samler elektronisk inn samtykke på personopplysninger og vi lagrer dokumentasjonen knyttet til den enkeltes samtykke i våre systemer. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter
Vi bruker personopplysninger til å oppfylle våre forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse 
Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom oss og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs- og markedsføringsformålene våre. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet vårt med å samle inn personopplysninger.

 

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling, rolle og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra websidene kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden. Hvis du søker på en jobb hos oss, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

Numeri Regnskap AS samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

 

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

 

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som vi har om deg.

 • Rett til å be oss om å korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.

 • Hvis du er kunde eller partner og har registrert en profil på Kundesentersiden vår, har du mulighet oppdatere denne brukerprofilen.

 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for oss å oppbevare slike data.

 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.

 • Rett til å be om at SuperOffice gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.

 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.

 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til: post@numeri.no
 

Bruken av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon mens du navigerer på selskapets websider (websidens navigasjonsinformasjon). Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på selskapets websider, som websidene du ser på og koblingene du klikker på.

Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi oss forretnings- og markedsføringsinformasjon. Vi samler også inn informasjon om operativsystem, refererende side, banen gjennom webområdet, ISP-domene osv. Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker et webområde. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss til å skreddersy webområdet etter dine personlige behov samt til å oppdage og forebygge sikkerhetstrusler og misbruk.


Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke.

Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne:
Vi kan sende opplysningene dine videre til våre produkt- og underleverandører av tjenester, med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne. I enkelte tilfeller vil disse leverandørene opptre som databehandlere av opplysningene dine, og derfor råder vi deg til å lese deres retningslinjer for personvern og eventuelt signere en databehandlingsavtale med dem. Disse tredjeparts leverandørene deler opplysningene dine med oss, og vi bruker disse opplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.

Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere)
Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.

 

Personvern og cookies

Behandlingsansvarlig

Daglig leder hos Numeri AS er til en hver tid behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Formål med behandlingen

Formålet med innsamling og behandling av brukerdata på denne nettsiden er å forbedre brukeropplevelse og å ivareta sikkerheten, og å gi oss muligheten til å kommunisere med de som ønsker å ta kontakt med oss.

Hvordan vi samler inn informasjon

Informasjonen samles inn gjennom bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler, loggføring av IP adresser, e-post og telefon.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Du kan selv bestemme om en nettside skal kunne lagre slike informasjonskapsler i din nettleser ved å endre innstillingene. Mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker finner du nederst i dokumentet.

Loggføring av IP adresser

IP adresser blir innhentet av enhver som besøker våre nettsider. Dette blir gjort for å ivareta sikkerhet, finne feilkilder eller for tilgangskontroll. IP adresser knyttes kun til enkeltpersoner som eksplisitt oppgir personopplysninger. Informasjon kan brukes til å sammenlikne IP adresse og aktivitet på nettsidene.

IP adresser lagres over en periode som gjør det mulig å opprettholde god funksjonalitet og sikkerhet. IP adresser som manuelt har blitt blokkerte, som følge av sikkerhetsbrudd, vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å forhindre videre sikkerhetsbrudd.

Utlevering av persondata til tredjepart

Personopplysninger vil ved behov bli delt med teknisk ansvarlig for feilsøking og feilrettinger. Vi vil aldri dele eller selge din informasjon til en tredjepart som ikke anses å være en underleverandør av Aktiva Solsiden AS.

Sikkerhet

Kommunikasjon mellom nettleser og server er kryptert. Annen informasjon rundt dette skjermes med hensyn til sikkerhet.

Rettigheter

De som har sin brukerdata innsamlet av Numeri AS har til en hver tid rett til å få utlevert disse opplysningene, og har rett på å få denne informasjonen slettet ved forespørsel. Unntak for sletting av personopplysninger er dokumenter som må lagres i en viss periode i henhold til norsk lov.

Følgende informasjonskapsler blir brukt på våre nettsider

bottom of page