top of page

Aksjeselskap eller enkeltmannsforetak?

Har du en god forretningsidé og vurderer å starte egen bedrift? Noe du bør tenke på da er om du vil ha et AS (aksjeselskap) eller et ENK (enkeltmannsforetak). Det kommer helt an på hvor mye ansvar du vil ha.


Med et enkeltmannsforetak kan det bare være en eier av selskapet, og eieren selv er personlig økonomisk ansvarlig om noe skulle skje. Du trenger heller ikke å inn med noe aksjekapital, noe som du må gjøre om du skal starte et aksjeselskap. I et AS må du inn med minst kr 30 000 i aksjekapital.

En ting du må huske på når du skal starte et enkeltmannsforetak, er at du må si fra til Skatteetaten hva du forventer å ha i næringsinntekt (overskudd i foretaket).I et aksjeselskap kan du ha mer enn en eier (kan ha flere aksjonærer). Det positive med at du har flere eiere, er at disse aksjonærene kan bidra med penger og hjelpe til med bedriften. Det negative er derimot at det er flere å forholde seg til med tanke på avgjørelser og beslutninger tilknyttet selskapet. I et ENK trenger du ikke tenke på dette, da du selv står som eneste eier av selskapet. Det å ha et enkeltmannsforetak gir deg med andre ord litt mer frihet til blant annet å kan ta beslutninger uten å ha andre å tenke på.

Du kan heller ikke ansette deg selv i et enkeltmannsforetak. Men du kan ha ansatte, men da må du tenke på at det følger med mange forpliktelser og mer utgifter. Men har du et AS, kan du ansette deg selv om du ønsker. Dette vil gi deg fordeler i form av minstefradrag på lønn og krav på sosiale goder som for eksempel dagpenger og sykepenger. Men ha i mente at du blant annet må trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift på lønna di, som med alle andre ansatte.


Sykepenger og dagpenger

I et enkeltmannsforetak får du sykepenger fra sykedag 17. Da får du 80% av sykepengegrunnlaget. De første 16 dagene du er syk, må du dekke selv. Sykepengegrunnlaget er begrenset opp til seks ganger grunnbeløpet (6G = 668 862 kr per 1. mai 2022). Mens i et aksjeselskap er det arbeidsgiver som dekker de første 16 dagene av arbeidsgiverperioden. Etter arbeidsgiverperioden er det NAV som utbetaler sykepenger. Da har ansatte rett på 100% av sykepengegrunnlaget.


Som eier av et ENK har du heller ikke rett på dagpenger ved arbeidsledighet. Derfor velger mange å ha et enkeltmannsforetak ved siden av en fulltidsstilling i en annen jobb. Mens i et aksjeselskap får alle ansatte dagpenger ved arbeidsledighet.


Regnskaps- eller bokføringsplikt?

Et aksjeselskap har alltid regnskapsplikt og bokføringsplikt uansett hvor mye omsetningen i selskapet er. Regnskapsplikt vil si at selskapet har en plikt til å føre regnskapet i et ordentlig system, og bokføringsplikt vil si at alle inntekter og kostnader skal bokføres etter bokføringsloven. Tjener du mer enn kr 50 000 i et enkeltmannsforetak har du bokføringsplikt, og må føre regnskapet slik som det står i bokføringsloven. Du må også sende inn skattemelding.


Årsregnskap

Alle AS som er regnskapspliktige skal sende inn årsregnskap hvert år med frist den 31. juli. Årsregnskapet må også godkjennes av generalforsamlingen før 30. juni. Et enkeltmannsforetak har plikt til å sende inn årsregnskap til myndighetene bare dersom de har eiendeler verdt mer enn kr 20 millioner eller har ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk.


Et årsregnskap er en egen versjon av regnskapet med mer forklaringer av enkelte kontoer.

Revisjon

De aller færreste som har et enkeltmannsforetak har revisjonsplikt. Revisjonsplikt vil si at det er et krav om at en revisor ser over regnskapet til virksomheten din).


Du trenger ikke å tenke på revisjon når virksomheten din har - mindre enn fem millioner i årlige driftsinntekter, og - en balanse på mindre enn kr 20 millioner, og - et antall ansatte som i gjennomsnitt ikke overstiger 10 årsverk


Kan virksomheten selges?

Et enkeltmannsforetak kan ikke selges videre. Men andre kan ta over virksomheten. Da må den nye eieren opprette et nytt foretak med et eget organisasjonsnummer.

Skal du selge et aksjeselskap, må du skatte av gevinsten, med mindre du har et holdingselskap. Hvis du velger å for eksempel selge aksjene dine til et familiemedlem til en lavere pris enn det det er verdt, må medlemmet skatte av differansen.


Legge ned virksomheten

Skal du legge ned et aksjeselskap tar det ofte lang tid. Først må det være et flertall i generalforsamlingen som er enige om å legge ned. Er det flerstemmig, skal det meldes fra til Brønnøysundregisteret (BRREG). Deretter skal et avviklingsstyre samle sammen en oversikt over alt firmaet eier, og gjøre opp med eventuelle kreditorer. Dette er en prosess som må gjøres på minst seks uker.


Det er mye enklere å legge ned virksomheten dersom det er et enkeltmannsforetak. Da trenger du bare å sende inn Samordnet registermelding til Brønnøysundregisteret (BRREG). Men alltid husk: Hvis virksomheten din fortsatt skylder penger, er det du som eier som er økonomisk ansvarlig for at dette blir betalt, selv om du legger ned virksomheten.


Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp/veiledning!


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page