top of page

Ny MVA-Melding fra 2022

Fra 1. januar 2022 blir det innført en ny og mer detaljert MVA-melding. Hovedformålet med ny MVA-melding er å forenkle overføringen av informasjon fra regnskapssystemet til avgiftsmyndighetene. Den nye MVA-meldingen er ikke skjemabasert, og vil ikke ha faste poster slik som i dag.Blant de største endringene kan vi nevne at den nye MVA-meldingen bygges og settes opp etter MVA-koder, ikke poster/kontoer slik det er i dag. Endringen inkluderer også en standardisering av MVA-kodene. I tillegg vil man nå gå bort fra gammel innloggingsmekanisme i Altinn. Fra og med første termin for 2022 skal du logge deg inn og sende MVA-melding via ID-porten. Formålet med den nye meldingen er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger.


Bakgrunn

Skatteetaten moderniserer MVA-området, med bakgrunn i at merverdiavgiftsområdet har vært mer eller mindre uforandret siden man gikk fra omsetningsavgift til merverdiavgift i 1970. Dagens nummererte poster erstattes av en dynamisk liste av MVA-koder. Disse kodene er basert på SAF-T-standarden. Antallet poster øker fra dagens 19 til 31. Den nye rapporteringen vil være kodebasert og legge til rette for digital samhandling. Validering skal gi færre feilkilder.


Vi i Numeri - Regnskap og rådgivning hjelper deg med med neste innsending av MVA-oppgave

Comments


bottom of page