top of page

Vi vil være din foretrukne sparringspartner

Våre regnskapsførere er ikke bare god på tall, men kan også mye om bransjer, lokalmarked, strategi, lover og regler mm.  Vi ønsker å være en sparringspartner som bistår med strategiske, langsiktige valg. Sammen finner vi de beste mulighetene for en positiv utvikling i ditt selskap.

Styrearbeid

Det er ingen tvil om at fokus på godt og lønnsomt styrearbeid er blitt langt viktigere.  Å skape og synligjøre verdier for eierne er kanskje den største og viktigste oppgaven i styrearbeidet. Styret skal ivareta og forvalte eiernes interesser i tillegg til å sikre en forsvarlig organisering av virksomheten.

Vi kan hjelpe styre med:

  • Rapportering

  • Styresekretær

  • Effektivisere det administrative

  • Annen økonomisk rådgivning 

Økonomisk rådgivning

Som regnskapsfører ønsker vi å jobbe tett med kundene våre. Vi kan få mye informasjon ut av regnskapet, som vi som regnskapsrådgivere kan benytte for å gi gode råd , som kan bidra til økt lønnsomhet for din bedrift. 

Systemrådgivning

 IT- og ERP-Systemer har blitt en nødvendighet i dagens drift av selskaper. Våre regnskapsførere holder seg stadig oppdatert på muligheter for integrering mellom regnskapssystem og andre fagsystemer. Vi bistår i prosessen med å få satt opp og koblet systemene riktig. Dette sørger for en sømløs og effektiv samhandling mellom de ulike systemene. Og ikke minst bidrar dette til en mer oversiktlig og effektiv arbeidshverdag.

Budsjettering

Vi i Numeri kan bistå med å sette opp budsjett og kalkyler.

Rapportering og analyse

Vi kan skreddersy økonomiske rapporter etter ditt behov. Vi bistår på denne måten å synliggjøre ønsket data på best mulig måte, slik at du enklere kan ta beslutninger.

Management for hire

Har du akutt behov for en daglig leder, økonomisjef eller prosjektleder? Å finne rett person til en stilling kan være utfordrende, og i noen tilfeller nærmest umulig. Å finne rett person på kort varsel, og til rett tid, er en kunst.

Management for hire,, kan være en god løsning for virksomheter som har et akutt eller midlertidig behov for å fylle nøkkelfunksjoner i daglig drift eller styrevirksomhet.

La oss jobbe sammen!

Numeri

- Sammen når vi nye høyder

bottom of page