top of page

Endring i hvordan du skal levere skattemelding via regnskaps- eller årsoppgjørssystem

Fra og med 2024 må alle selskap levere skattemelding for inntektsåret 2023 gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Du kan lese mer om dette på Skatteetaten.Overgang til levering via regnskaps- eller årsoppgjørssystem

  • I 2023 – for inntektsåret 2022 – vil mange selskap kunne bruke den nye skattemeldingen. Den nye skattemeldingen leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er systemet du bruker som avgjør om du kan sende via regnskaps- eller årsoppgjørssystem, eller om du må levere via Altinn slik som tidligere.


  • I 2024 – for inntektsåret 2023 – må alle selskap bruke den nye skattemeldingen. Selskapet er pliktig å levere den gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Fra og med dette året vil du ikke lenger kunne bruke skjemaene i Altinn ved innlevering av skattemeldingen for selskap.


Ettersom mange selskap vil kunne bruke den nye skattemeldingen i 2023 – for inntektsåret 2022 – anbefaler vi at du undersøker med din leverandør av regnskaps- eller årsoppgjørssystem om de støtter innsending av ny skattemelding.Derfor endres leveringen

Som en del av en moderniseringsprosess for næringsdrivende, har Finansdepartementet besluttet at innsendingen av skattemeldingen for selskap skal gå gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. "Vi har erfart at det for mange blir enklere, raskere og riktigere å rapportere opplysninger til Skatteetaten via et system." Du kan lese mer om dette ved å trykke her.


Bruker du ikke et regnskapsbyrå i dag? Ta kontakt da vel. Vi hjelper deg gjerne!0 comments

Comentarios


bottom of page