top of page

Fordeler med å starte et holdingselskap

Et holdingselskap et et selskap som eier aksjer i ett eller flere selskap, og vanligvis er det ingen drift eller produksjon i selskapet.


Fordeler med å starte et holdingselskap

En av fordelene med å starte opp et holdingselskap er at det reduserer risiko ved det å drive egen virksomhet. Uforutsatte ting kan skje og det er heller ingen garanti for suksess. Så det å ha en holdingstruktur vil hjelpe deg å redusere personlig risiko som er forbundet med det å starte opp et selskap.


Eier du flere selskaper gjennom holdingselskapet ditt, og etter hvert går det ene selskapet dårlig - så vil det ikke påvirke det andre selskapet i det hele tatt. Så hvis du driver virksomhet på flere områder, vil det være en fordel å skille de ut i separate selskaper under samme holdingselskap.


En annen stor fordel med holdingselskap er at hvis du en gang velger å selge aksjene dine i et selskap eller ta ut utbytte - så slipper man å bli beskattet av det. Hvis du eier som privatperson derimot - blir man beskattet med én gang med 35,2%. Så det å eie et holdingselskap er med på å utsette beskatningen, så lenge du ikke fører over dette til deg selv. Du kan da heller for eksempel reinvestere i ny virksomhet.


Når holdingselskapet eier ett eller flere selskap utgjør det et konsern. Da kan du nyttiggjøre deg av konsernbidragsreglene, som er fradragsberettiget for giverselskapet og skattepliktig for mottakerselskapet. Konsernbidrag er at du kan overføre penger mellom selskapene uten at du trenger å begrunne det.


Ta kontakt med oss i Numeri om du ønsker hjelp til å starte et holdingselskap, eller hvis du ønsker å diskutere om en holdingstruktur kan være noe for din virksomhet.0 comments

Comments


bottom of page