top of page

Regler rundt arbeidstid og overtid

Arbeidstid

I Arbeidsmiljøloven står det hvilke grenser som gjelder for den alminnelige arbeidstiden:

  • 9 timer i løpet av 24 timer (normal arbeidsdag)

  • 40 timer i løpet av 7 dager (normal arbeidsuke)

For de som jobber turnus-, skift-, natt- og søndagsarbeid, er det andre regler som gjelder. De har en kortere ukentlig arbeidstid:

  • 38 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt på hverdager

  • 36 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt hele uken

Har du en tariffavtale gjennom arbeidsplassen din, kan du avtale en kortere arbeidstid på 37,5 timer per uke.


Alminnelig arbeidstid = skal ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer, eller 40 timer i løpet av 7 dager.

Pauser

Alle arbeidstakere har rett på minst én pause hvis arbeidstiden er på lengre enn fem og en halv time. Jobber du åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være minst 30 minutter. Jobber du overtid (mer enn to timer etter den alminnelige arbeidstiden) har du rett på ny pause på minst en halv time, og dette regnes som en del av arbeidstiden.


Overtid

Hvis det er et behov for det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker overtidsarbeid. Arbeidsgiver kan gi overtidsarbeid i inntil

  • 10 timer i løpet av 7 dager

  • 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker

  • 200 timer i løpet av 52 uker

Arbeidstakeren har bare lov til å pålegge arbeidstaker overtid dersom det for eksempel er

- fravær på arbeidsplassen

- mangel på arbeidskraft

- uventa arbeidspress


Du kan også velge å ha en fleksibel arbeidstid. Så lenge det ikke utgjør en ulempe for bedriften. Det kan være enten at du selv velger når på dagen du skal jobbe, så lenge jobben blir gjort. Eller at du jobber inn ekstra timer, for å ta ut i fridager ved senere anledninger eller for å tjene mer penger.


Arbeidsfri

Mangle lurer ofte på dette rundt fridager på arbeidsplassen. Det er også satt regler på både daglig og ukentlig arbeidsfri. Grunnen til dette er for å sikre at arbeidstakere får både nok hvile og fritid. For mye jobb over lengre tid kan i verste fall føre til utbrenthet og en lang sykemelding. Jobber man seg "i hjel" kan det være at man ender med en enda verre og langvarig sykdom.


Det er derfor satt et minstekrav for fri:

  • 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer

  • 35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 7 dager

Noen har avtaler gjennom tariffavtalen på arbeidsplassen sin, og kan dermed avtale en kortere sammenhengende arbeidsfri, så lenge det ikke er kortere enn 8 timer daglig eller 28 timer ukentlig.

0 comments

Kommentare


bottom of page